Hermes-applikationen berättar om arbetslivets spelregler

Ladda ner mobilappen från din egen appbutik.

Välkommen till Hermes-appen!

I Finland måste arbetstagaren och arbetsgivaren känna arbetslivets spelregler. Arbetslivets rättigheter och skyldigheter fastställs i kollektivavtalen och lagstiftningen.

Hermes-applikationen erbjuder rätt information om arbete och boende i Finland.

I Hermes-applikationen hittar man arbetslivets spelregler för lant- och skogsbruksbranscherna. Fackförbundet Industrifacket och organisationer som representerar arbetsgivare har kommit överens om spelreglerna genom att ingå branschvisa kollektivavtal. 

Appen erbjuder information för arbetstagare och arbetsgivare

På arbetsplatsen kan arbetsgivarna och arbetstagarna lätt kolla upp i Hermes-applikationen hur man kommit överens om arbetstiden, ledigheterna och agerande vid sjukfall.

Arbetsgivarens och arbetstagarens olika språkkunskaper är inget problem eftersom alla språkversioner har samma innehåll. Det är även lätt att växla från en språkversion till en annan.

Applikationens användning

Hermes-applikationen är kostnadsfri för användaren. Applikationen samlar inte in användarens persondata. Användandet av applikationen sker anonymt.

Applikationens centrala innehåll kan öppnas utan en mobilförbindelse. Mera specifik information om arbetsliv och boende i Finland hittar man via länkarna.

Responsenkät

Vi samlar in respons för att utveckla Hermes- appen. Responsen ges anonymt.

Man kan ställa frågor angående arbetslivet via responsformuläret.

Om respondenten vill svar sina frågor, ska hon eller han lämna någon kontaktuppgift, till exempel en e-postadress, att vi kan återkomma med svar.

*” anger obligatoriska fält

Enkät om appens funktionalitet

Hermes- appen utvecklas även med hjälp av enkätuppgifter. Enkäten besvaras anonymt. De givna svaren kan inte spåras till respondenten eller dennes arbetsplats.